Our aim is to unite the Welsh students of Southampton University. Activities include Welsh-themed socials, watching/attending Welsh rugby matches and learning/communicating in Welsh. We are open to all members who are interested in celebrating Welsh culture - whether they be Welsh or not! Make sure to join our Facebook group for the most up to date news on socials! Ein nod fel cymdeithas yw uno myfyrwyr Cymraeg Prifysgol Southampton. Mae ein gweithgareddau yn cynnwys gwylio gemau rygbi a dysgu a chyfathrebu trwy'r Gymraeg. Gwnewch yn siŵr i ymuno ar ein tudalen weplyfr i wybod am y newyddion diweddaraf ac ein digwyddiadau cymdeithasol nesaf!

A society for anyone from 0% Welsh to 100% Welsh to socialise and make friends. Activities involve learning Welsh from beginners to experienced. Events involve watching rugby, football and playing our version of pub golf - Pwb Rygbi. Relaxed society with no pressure or commitment expected.

Cymdeithas sy'n croesawi bobl o bob cefndir - bydded yn Gymraeg yr holl ffordd yw traed neu berson sydd heb glywed am y wlad o'r blaen! Mae gweithgareddau yn cynnwys dysgu Cymraeg i ddechreuwyr, siaradwyr profiadol a phopeth yn y canol. Ein digwyddiadau cyson yw gwylio'r rygbi, pêl-droed a chwarae ein haddasiad ni o "pub golf" - Pwb Rygbi. Rydym yn gymdeithas hamddenol ac anffurfiol iawn heb bwysau mawr ar aelodau.

The Committee

All clubs and societies within the Students' Union are run entirely by students. The student committee for Cymru Soc this year are:

Tezni Williams
Freshers' Representative
Catrin Ward
President
Callum Humphreys-Thornton
Secretary
Dylan Coundley-Hughes
Social Secretary
Rhys Walters
Treasurer
Tanith Kane
Welfare Officer

You May Also Like...

Here are a selection of similar clubs and societies that you may also be interested in

Indian Society
Indian Society
Find out more
East African Society
East African Society
Find out more
Romanian Society
Romanian Society
Find out more

Membership Information

These are the current membership fees offered by Cymru Soc, although many clubs and societies offer a free period for new members to try out their activities.

You must be a member of the Students' Union to join a club or society
NameCostValid PeriodDetails
Standard/Safanol 2022-23FREE26/09/2022 - 23/09/2023Standard membership. Although it is (currently) free as we do not require much money to run our activities, it is needed for those wishing to run for committee positions, vote in meetings(including the AGM), and helps show SUSU that we're worth supporting. Aelodaeth safonol. Er ei fod am ddim (am y tro) gan nad oes angen llawer o arian i redeg ein gweithgareddau, mae angen aelodaeth i ymgeisio ar gyfer safle ar y pwyllgor, i bleidleisio mewn cyfarfodydd (yn cynnwys y CCB) ac mae'n helpu i ni ddangos i SUSU bod ni werth cefnogi.

Constitution

All SUSU clubs & societies must have a Constitution which governs how they run

Download Constitution

Health & Safety

All clubs & societies are required to risk assess their activity to ensure it is carried out in a safe manner for members. Current risk assessments for Cymru Soc are available to view below