Wildlife Society

๐“Š๐“‹ผ๐“Š๐“‹ผ๐“Š Hi! We're Wildlife Society! ๐“Š๐“‹ผ๐“Š๐“‹ผ๐“Š We run nature-themed events and trips in the Southampton area and all over the UK! Everyone is welcome, regardless of their degree or previous experience, all you need is a passion for wildlife. Our regular events include weekly documentary screenings, mushroom walks, pub and sober socials, as well as big trips to museums, aquariums, and wildlife parks. We primarily use Instagram to advertise, as well as a WhatsApp chat we use that's linked on our Instagram! Join a relaxed, inclusive community of nature nerds! Make friends, take part in competitions and explore the world around you!

Hi there!

We run nature-themed events and trips in the Southampton area and all over the UK! All students are welcome, regardless of their degree or previous experience, all you need is a passion for wildlife, or even just a small interest! Our regular events include weekly documentary screenings, mushroom walks, pub and sober socials, as well as big trips to museums, aquariums, and wildlife parks. We primarily use Instagram to advertise, and we have a funky WhatsApp chat to discuss all things Wildlife!

We host a wide range of events, such as:

 • Reptile Handling
 • Bird watching
 • Mushroom walks
 • Bug Walks
 • Bug Pinning
 • Trips to places like Marwell Zoo, New Forest Wildlife Park, Bournemouth Oceanarium, and Crocodiles of the World
 • Trips to museums like the London and Oxford Natural History Museums
 • Bug pinning
 • Fossil hunting
 • Terrarium-making and plant swaps
 • TEDTalksย 
 • Games Nights

ย 

Some of our achievements so far:

 • SUSU Society of the Month December 2022 - Diversity & Inclusion
 • SUSU Society of the Year 2023 Nominee
 • SUSU Best Event of the Year 2023 Nominee - Reptile Handling Workshop with The Reptile Academy
 • SUSU-SOCS Highly Commended Society (October 2023 AND May 2024)
 • SUSU Society of the Year 2024 Nominee

Photo Gallery

The Committee

All clubs and societies within the Students' Union are run entirely by students. The student committee for Wildlife Society this year are:

Yixuan Guo
Botany Rep
Cami Evans
Community Rep
Alanis Ballans
Entomology Rep
Michael Moore-Saxton
Herpetology Rep
Maisie Norton
Ichthyology Rep
Harry Woollard
Mammalogy Rep
Alan Benfield
Mycology Rep
Isobel Hayes
Ornithology Rep
Daniel Hallsberg
Palaeontology Rep
Harry Russell
President
Maria Victoria (Vee) Arias Rodriguez
Social & Welfare Officer
Tyler Whiteoak-Dooley
Treasurer
Isobel Robertson
Vice President

Membership Information

These are the current membership fees offered by Wildlife Society, although many clubs and societies offer a free period for new members to try out their activities.

You must be a member of the Students' Union to join a club or society
NameCostValid PeriodDetails
Year Membership 2024-2025FREE14/06/2024 - 30/06/2025Become a member of Wildlife Society to join a passionate community of wildlife lovers! You will gain access to our trips, activities, competitions, skill training days, socials, and so much more! You don't need any specialist knowledge to be a part of this society, just a love for wildlife! Free membership for 1 year - remember to renew each year

Constitution

All SUSU clubs & societies must have a Constitution which governs how they run

Download Constitution

Health & Safety

All clubs & societies are required to risk assess their activity to ensure it is carried out in a safe manner for members. Current risk assessments for Wildlife Society are available to view below

Upcoming Events

Check out our upcoming events below:

Sorry, there are no upcoming events for Wildlife Society.

You May Also
Be Interested In...

Podiatry Society
Optics and Photonics Society
Electronics and Computer Science Society